Meer weten over depressies

Zowel voor mensen met depressieve klachten of depressie, als voor hun partner, familie en andere naasten, is het belangrijk om meer te weten over depressie. Er zijn organisaties waar je terecht kunt voor informatie, tips en adviezen, anonieme gesprekken, maar ook voor lotgenotencontact.

MIND Blue

Mind Blue is een platform waar mensen informatie kunnen vinden en ervaringen met depressie met elkaar kunnen delen en met elkaar in contact kunnen komen. MIND Blue is een samenwerking van FondsPsychische Gezondheid, Depressie Vereniging en Landelijk Platform GGz. MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen ze door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Ze voeren actie voor meer aandacht voor psychische problemen. En ze geven mensen met psychische problemen en hun naasten een stem richting de politiek.

Fonds Psyschische gezondheid

Het Fonds Psychische Gezondheid zet zich in om de omvang, ernst en duur van psychische problemen terug te dringen. Hiervoor biedt zij onder andere aan:

  • een hulplijn via stichting Korrelatie
  • informatie over depressie via het Depressie Centrum.

Depressievereniging

De Depressie Vereniging is de landelijke cliëntenorganisatie voor mensen met depressie en depressieve klachten. De Depressie Vereniging is aangesloten bij het LPGGz (Landelijk Platform GGz).

Labyrint-In Perspectief

Labyrint-In is een landelijke zelfhulporganisaties van en voor familieleden van psychiatrische patiënten. Telefonische hulplijn: 0900 - 2546674  (€ 0,20 p/min.).

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Lees meer over depressie op MentaalVitaal.nl.

Mental Health Foundation

De Mental Health Foundation maakt de problematiek rondom depressie bij jongeren en jonge vrouwen bespreekbaar. Zij geeft hen vaardigheden mee voor betere zelfzorg en onderlinge signalering.

Opvoeden.nl

De website Opvoeden.nl geeft onder andere informatie en tips over depressie bij pubers en depressie bij jongvolwassenen. En er is een doorlinkfunctie naar lokale jeugdhulpverlening.