Depressie bij pas bevallen moeders (postnatale depressie)

Sommige vrouwen zijn na de bevalling maandenlang somber, prikkelbaar en angstig. Het kan zijn dat zij dan een postnatale depressie hebben. Dit heet ook wel postpartum depressie. Postnataal betekent 'na de geboorte' en postpartum betekent ‘na de bevalling’. Postnatale depressie kan flinke gevolgen hebben voor moeder, opgroeiend kind en gezin.

Hoe vaak komt postnatale depressie voor?

Van alle pas bevallen moeders krijgt 13% een depressie na de bevalling (postnatale depressie). Dat is 1 op de 8 moeders.

Per jaar worden in Nederland circa 170.000 kinderen geboren. Dat komt neer op ruim 22.000 pas bevallen moeders met een postnatale depressie.

Hoe ontstaat een postnatale depressie?

Een postnatale depressie kan tot 12 maanden na de geboorte ontstaan. Hierbij kunnen lichamelijke oorzaken, ervaringen en persoonlijke eigenschappen een rol spelen.

Bij een deel van de moeders met een postnatale depressie is er een relatie met hormonale schommelingen. Hierdoor ontstaat de depressie pas enkele maanden na de geboorte van de baby als zij stoppen met borstvoeding.

Op de website oudersenzo.nl vind je meer informatie over postnatale depressie.

Symptomen van een postnatale depressie

Je hebt mogelijk een postnatale depressie  als je (bijna) dagelijks, gedurende tenminste 2 weken, 5 of meer van de volgende symptomen hebt:

 • Somberheid;
 • Ongeïnteresseerdheid, neemt geen initiatief;
 • Niet blij zijn met de baby, soms zelfs haat en afkeer voelen;
 • Zich ‘Geen moeder’ voelen voor de baby of juist overbezorgd zijn;
 • Extreem moe en lusteloos zijn;
 • Huilerig zijn;
 • Prikkelbaar zijn, agressief kunnen uitvallen (schelden, verwijten maken);
 • Verward, vergeetachtig zijn en slecht kunnen concentreren;
 • Apathisch zijn (weinig tot geen gevoelens lijken te hebben);
 • Machteloosheid, wanhopig zijn en angstigheid;
 • Last van slapeloosheid of juist een extreem grote slaapbehoefte;
 • Gebrek aan eetlust of juist overdreven veel trek;
 • Weinig zelfvertrouwen, het gevoel niets waard te zijn en ongeschikt te zijn voor het moederschap;
 • Een sterke neiging tot piekeren;
 • Hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid.

Om te testen of je depressieve klachten hebt of mogelijk depressief bent, kun je een zelftest doen. Bij ernstige klachten is het verstandig om direct contact op te nemen met je huisarts.

Door herkenning en erkenning van symptomen van een postnatale depressie, is het makkelijker om een gesprek te starten over depressie.

Gevolgen postnatale depressie

Postnatale depressie kan flinke gevolgen hebben voor moeder, opgroeiend kind en gezin. Bijvoorbeeld:

 • Moeders met postnatale depressie ervaren gevoelens van schaamte en eenzaamheid en kunnen meer huwelijksproblemen ervaren.
 • Scheidingen kunnen vaker voorkomen.
 • Het risico op (chronische) terugkerende depressie ligt in het algemeen op 25%.
 • Er kunnen gevolgen voor het kind zijn zoals een verhoogd risico op kindermishandeling en gedragsproblemen op latere leeftijd.

Campagne depressie bespreekbaar maken

De rijksoverheid vraagt met de publiekscampagne depressie extra aandacht voor vrouwen met een postnatale depressie. De campagne staat voor het begin van elk gesprek over depressie en wil het taboe doorbreken om over depressie of depressieve gevoelens te spreken. Door er zo vroeg mogelijk over te spreken, kunnen erger wordende klachten worden voorkomen.

Hulp bij postnatale depressie