Risicofactoren

Bij het ontstaan van depressie spelen verschillende factoren een rol. Zoals geslacht, leeftijd, erfelijkheid en sociale omgeving. Zo lopen kinderen met depressieve ouders of depressies in de familie meer risico zelf ook een depressie te krijgen. Ook nare, heftige gebeurtenissen kunnen een aanleiding zijn om een depressie te krijgen.

Biologische en genetische factoren

 • Vrouwen hebben 2 keer zoveel kans op een depressie als mannen.
 • Erfelijkheid kan een rol spelen.
 • Kinderen van ouders die depressief zijn of zijn geweest, hebben 3 keer zoveel kans op een depressie.

Psychische factoren

Onder deze mensen komt depressie vaker voor dan gemiddeld:

 • Mensen die iets heel naars hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld mensen die in hun jeugd mishandeld of verwaarloosd zijn.  
 • Mensen die een dierbare verliezen.
 • Mensen die angstig zijn of snel uit balans.
 • Mensen die langdurig ziek zijn. Zoals mensen met kanker, multiple sclerose of de ziekte van Parkinson of mensen die een beroerte hebben gehad.

Sociale factoren

Onder deze mensen komt depressie vaker voor dan gemiddeld:

 • mensen met een lage opleiding;
 • mensen zonder betaald werk of met tijdelijk werk;
 • inwoners van grote steden;
 • alleenstaanden;
 • gescheiden mannen;
 • gevangenen;
 • vluchtelingen in opvangcentra.

Zelftest voor depressie

Er zijn verschillende zelftesten voor depressie beschikbaar: