Symptomen van een depressie

De medische wetenschap beschrijft een depressie als een stemmingsstoornis. Je hebt dan ook last van een abnormaal sombere stemming. Of van verlies van interesse of belangstelling. Ook voor zaken die je normaal gesproken leuk vindt. Deze sombere  stemming is bijna iedere dag voor het grootste deel van de dag aanwezig. Dit duurt ten minste 2 weken. Daar komt een gebrek aan motivatie bij. Dit kan verlammend werken. Daardoor functioneer je slecht of niet in je gezin, op je werk en in je vrije tijd.

Kenmerken van depressie

Je hebt een depressie als je (bijna) dagelijks, gedurende tenminste 2 weken, 5 of meer symptomen hebt:

Minimaal 1 van de volgende kernsymptomen:

  • Een sombere stemming;
  • Een duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten.

Aanvullende symptomen:

  • Een verminderde eetlust en gewichtsverlies, of juist een toegenomen eetlust met gewichtstoename;
  • Slapeloosheid, slecht slapen of juist te veel slapen;
  • Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd;
  • Vermoeidheid en verlies aan energie;
  • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens;
  • Moeite hebben met concentreren, nadenken en beslissingen nemen;
  • Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.

Depressieve klachten

Een depressie heet ook wel depressieve stoornis. Ieder jaar heeft ongeveer 5% van de Nederlandse volwassenen een depressie. Veel meer mensen hebben geen ‘volle’ depressie, maar wel depressieklachten die kunnen uitmonden in een depressie. Dat betekent dat zij een paar van de bovenstaande symptomen hebben. Huisartsen spreken dan van ‘depressieve gevoelens’ of ‘depressieve klachten’.

Depressie komt vaak terug

Depressie kan eenmalig zijn of terugkerend. Bij de helft van de mensen die ooit een depressie hebben gehad, komt de depressie terug. Dit gebeurt gemiddeld 7 tot 8 keer gedurende hun levensloop.

De ziekteduur van een depressie varieert. De helft van de mensen herstelt binnen 3 maanden, met of zonder therapie. 20% van de mensen is na 2 jaar niet (volledig) hersteld. De depressie is dan chronisch geworden.